ประวัติและความเป็นมา

เดิมที ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อบริษัทจัดหางาน ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จำกัด ดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าว MOU ลาว กัมพูชา พม่า ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจและนับวันแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ กับความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งขยายตัวขึ้นในทุกปี ทำให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาขับเคลื่อนภาคธุรกิจ
แต่เรากับพบว่าการใช้แรงงานต่างด้าวมีข้อจำกัด หลายด้าน กล่าวคือ ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายระเบียบของรัฐ เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและเสียเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านี้สร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าของกิจการ ทางเราจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อมาแก้ปัญหา ลดความยุ่งยาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของกิจการ โดยทีมงานและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

 นโยบายการให้บริการหลักของบริษัท

  • สะดวก ทีมงาน Fast & Easy บริการทำเอกสารและเดินเรื่อง พร้อมรับ-ส่ง  คนงานถึงสถานที่ทำงานของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องใดๆทั้งสิ้น
  • รวดเร็ว ทีมงาน Fast & Easy มีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี งานเสร็จ เรียบร้อย ภายในวันเดียว
  • มืออาชีพ ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่องานจนเสร็จเรียบร้อยอย่างดี

เราจึงเติบโตขึ้นจากการที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจขึ้นในทุกๆ ปี จนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 5 ล้านบาท กับทางกระทรวงแรงงานและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จำกัด

หลังจากนั้นได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ 28 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร 7 ชั้น เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและทีมงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในการดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

image
Powered by MakeWebEasy.com